Župec, M., & Lorber, M. (2013). Kajenje v povezavi s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(2), 169-176. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2924