Dobnik, M., Lorber, M., & Pahor, A. (2013). Vpliv bioloških zdravil na kakovost življenja bolnikov z revmatološkim obolenjem. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(2), 177-183. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2925