Pirnat, J., & Skela Savič, B. (2013). Pomen interneta za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(4), 309–316. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2939