Fijan, S., Pavlič, K., & Habjanič, A. (2013). Preprečevanje prenosa esbl-pozitivnih bakterij v domu starejših občanov in ozaveščenost negovalnega osebja. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(4), 333–337. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2942