Šmit, J., & Leskovic, L. (2013). Zlorabe starostnikov na primeru doma za starejše. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(4), 338–344. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2943