Dornik, E., & ed. (2013). Novosti v knjižnicah: september – november 2013. Obzornik Zdravstvene Nege, 47(4), 345–356. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2944