Potočnik, K., Ravnik, J., & Lorber, M. (2020). Potrebe svojcev pacientov po nezgodni poškodbi glave: kvalitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 12–20. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2954