Skela-Savič, B. (2019). Vloga prve skrbstvene sestre Angele Boškin pri profesionalizaciji slovenske zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 137-156. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2967