Vršnik, P., & Bregar, B. (2020). Zdravstvena nega pacienta, ki je samomorilno ogrožen. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 52-63. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2968