Kamenšek, T., Kavčič, M., & Domajnko, B. (2020). Vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(2), 153–163. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.2980