Skela-Savič, B., Pivač, S., Čuk, V., & Gabrovec, B. (2019). Errata: 53(1), p. 10.: Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 169. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2983