Čuček Trifkovič, K., Kores Plesničar, B., Kobolt, A., Denny, M., Denieffe, S., & Cilar, L. (2020). Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola: raziskava mešanih metod. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(3), 204–213. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.2985