Dobnik, M., Maletič, M., & Skela-Savič, B. (2020). Veljavnost in zanesljivost vprašalnika o potencialnih dejavnikih stresa zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 29-37. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.2988