Lorber, M. (2019). Sprejemanje starosti in staranja ter odnos do njiju. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(3), 188−193. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.3.2992