Skela-Savič, B., & Hvalič Touzery, S. (2020). Znanje, odnos in dojemanje dela s starejšimi osebami pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi v domovih za starejše. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 38-51. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2998