Šajn Lekše, S., Drnovšek, R. ., Žibert, A., & Milavec Kapun, M. (2021). Slaba vest in izgorelost medicinskih sester v enotah intenzivne nege in terapije. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(3), 169–179. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3007