Jarnovič, N. (1954). Izvedli smo anketo o morbidnosti predšolskih otrok. Obzornik Zdravstvene Nege, 1(2), 79–81. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/301