Koprivnik, M., & Hojs Fabjan, T. (2020). Klinične značilnosti odraslih bolnikov z multiplo sklerozo: presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(2), 104–112. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3016