Kavšak, A., & Prosen, M. (2021). Vpliv zadovoljstva z delom na pojav izgorelosti med medicinskimi sestrami: kvalitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(1), 7–15. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3018