Skela-Savič, B. (2020). Čas je za klinične specializacije in napredno zdravstveno nego: ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(1), 4–11. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.3023