Bahun, M., & Skela-Savič, B. (2021). Dejavniki neizvedene zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(1), 42-51. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3061