Zaluberšek, J., & Ličen, S. (2021). Odnos in stališča medicinskih sester do raziskovanja v klinični praksi zdravstvene nege:: kvantitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(3), 148–157. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.3.3074