Avdylaj, L., & Ličen, S. (2022). Identifikacija merskih instrumentov za merjenje kulturnih kompetenc pri medicinskih sestrah in študentih zdravstvene nege: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 49–69. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3085