Cifer, M., Strnad, M., & Fekonja, Z. (2022). Seznanjenost osebja zdravstvene nege z neinvazivno mehansko ventilacijo: presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 22–30. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3088