Vehar, A. ., Vehar, K., Lekše, R., & Peršolja, M. (2021). Tehnični dejavniki aplikacije intramuskularne injekcije: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(4), 253–263. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3098