Šanc, P., & Prosen, M. (2022). Medpoklicno sodelovanje v interdisciplinarnih zdravstvenih timih: kvantitativna opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 9–21. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3106