Milavec Kapun, M., Meglič, N., & Hajdarevic, S. (2022). Primerjava preventivnih obravnav starejših odraslih v patronažnem varstvu med Švedsko in Slovenijo: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 209–221. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3107