Plahuta, A., Skrt, S., Jazbec, J., & Ličen, S. (2023). Odnos in pripravljenost zaposlenih v zdravstveni negi za oskrbo pacientov s HIV/AIDS-om: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 24–31. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3111