Plahuta, A., Skrt, S., Jazbec, J., Prosen, M., & Ličen, S. (2022). Zadovoljstvo pacientov z dostopnostjo zdravstvenih storitev v obdobju epidemije covid-19: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(4), 291–300. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3124