Kamenšek, T. (2022). Uporaba virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri izobraževanju študentov v zdravstveni negi: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 31–48. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3136