Višič, U., Stopar- Pintarič, T. ., Blajić, I. ., Albreht , T. ., & Lučovnik , M. . (2022). Vpliv multimodalne analgezije na samostojnost otročnic pri osebni higieni, skrbi za novorojenčka in dojenja po carskem rezu: retrospektivna kohortna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 194–199. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3137