Doberšek Mlakar, J. (2021). Razvoj skrbi na področju duševnega zdravja na primarni ravni zdravstvenega varstva: skupnostna psihiatrična obravnava kot priložnost za razvoj zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(4), 228–236. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3151