Halec, B., & Tisaj, E. (2023). Vloga izvajalcev zdravstvene nege pri pronaciji in supinaciji intubiranega pacienta s hudim akutnim respiratornim sindromom koronavirus-2: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 32–42. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3155