Nastran, A., Praprotnik, D., Renko, J., Ličen, S., & Prosen, M. (2023). Medosebni odnos med mentorjem in mentorirancem v klinični praksi zdravstvene nege: kvalitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 8–23. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3160