Drnovšek, R., Milavec Kapun, M., & Kvas, A. (2023). Strokovna podpora neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(3), 194–205. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3165