Ažman, M. (2022). Kadrovski standardi in normativi kot ogrodje za zagotavljanje kakovosti in varnosti tudi v zdravstveni negi in babištvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 4–8. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3170