Bahun, M., & Jeriček Klanšček, H. (2023). Doživljanje neizvedene zdravstvene nege pri medicinskih sestrah: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 43–52. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3173