Zupanc Terglav, B., Selak, Špela, Vrdelja, M., Kaučič, B. M., & Gabrovec, B. (2019). Zadovoljstvo državljanov Republike Slovenije z zdravstvenimi storitvami v Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 112–118. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.318