Jug Došler, A., Mivšek, A. P. ., Prelec, A., Stanek Zidarič, T., & Skubic, M. (2023). Predporodna in poporodna obravnava žensk v Sloveniji: presečna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(3), 164–174. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3195