Halkoaho, A., Smolander, N. ., Caples, M. ., Dante, A. ., Petrucci, C., & Milavec Kapun, M. (2023). Genomsko podprta zdravstvena nega: prihodnost zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 4–7. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3223