Avčin, M. (1955). Vloga in mesto medicinske sestre. Obzornik Zdravstvene Nege, 2(2), 65–75. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/338