Kirbiš, A., Tavčar Krajnc, M., & Musil, B. (2014). Sociodemografske in socioekonomske neenakosti glede telesne dejavnosti med slovensko mladino. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.36