Kamnik, P., Pajnkihar, M., & Habjanič, A. (2014). Samozaupanje medicinskih sester in zdravnikov pri praktičnem izvajanju paliativne oskrbe. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.37