Trobec, I., Čuk, V., & Istenič Starčič, A. (2014). Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(4). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.38