Novak, F. (1956). Poročilo o 3. kongresu ginekologov in porodničarjev flrj v Ljubljani. Obzornik Zdravstvene Nege, 3(3), 129–133. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/403