Ramovš, P., Prelec, A., & Mivšek, A. P. (2015). Odgovornosti babice glede pregleda posteljice: raziskava o pristopih v slovenskih porodnišnicah. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(2). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.41