Skaberne, B. (1957). Med zakoni in uredbami: nekaj novosti v naĊĦem rodbinskem pravu. Obzornik Zdravstvene Nege, 4(2), 119-123. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/436