Jarnovič, N. (1957). Za boljše zdravstvenoprosvetno delo. Obzornik Zdravstvene Nege, 4(3), 158–162. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/442