Petkovšek-Gregorin, R., & Skela-Savič, B. (2015). Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(2). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.2.50