Kavčič, Štefka. (1959). Ob letakih o prehrani otroka v prvem letu. Obzornik Zdravstvene Nege, 6(2), 94-95. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/523